Hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2018
GIỚI THIỆU | TIN MỚI NHẤT

Một số hoạt động nổi bật từ ngày 17/7 đến ngày 21/7/2017

Một số hoạt động nổi bật 


ĐẠI HỘI ĐẢNG

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XI) trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII (Nhiệm kỳ 2010 - 2015) (Do đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Khoá XI trình bày tại Đại hội, ngày 28/9/2010)

Năm năm qua, bên cạnh những thuận lợi do sự nghiệp đổi mới tiếp tục tạo ra thế và lực mới cho nước ta nói chung và tỉnh ta nói riêng; còn có những khó khăn, thách thức mới do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới; thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi... Trong hoàn cảnh đó, Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.Android APK