Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2017

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 12/2017

       Sáng ngày 15/12/2017, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 12/2017 bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị lần này được kết nối trực tuyến đến 54 điểm cầu, trong đó có 3 điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương ở Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và 51 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 và Quyết định giao nhiệm vụ cho các phòng

Căn cứ Chương trình số 05 –CTr/UBKTTU, ngày 16/02/2016 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy “về công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020” và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2018, ngày 08/12/2017 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 41 –KH/UBKTTU để triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội, tại tỉnh Bình Thuận - năm 2017

Chiều ngày 14/12/2017 tại hội trường A2, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phối hợp Tỉnh Đoàn Bình Thuận và Học Viện Thanh thiếu niên Việt Nam - Phân Viện Miền Nam tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2017 cho 73 học viên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP

Kết quả 5 năm thực hiện Đề án 249 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Xác định việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động ở các doanh nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó, ngày 02 tháng 12 năm 2011, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (khóa II) đã xây dựng Đề án số 249-ĐA/ĐU “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động ở các doanh nghiệp”. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIPAndroid APK