Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2017

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn giáo

Sáng ngày 18/10/2017, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội – Đơn vị tỉnh Bình Thuận cùng Đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc Tết Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn giáo tại 02 xã Phan Thanh và Phan Hiệp, huyện Bắc Bình.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Một số kết quả thực hiện Quy chế phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

       Nhằm tăng cường sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật; ngày 27/3/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và BHXH tỉnh Bình Thuận đã ký kết Quy chế phối hợp số 370-QCPH/BTGTU-BHXH tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của hai cơ quan, sau hơn 6 tháng triển khai đã đạt một số kết quả:

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG

Thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; xuất phát từ nguyên tắc tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh của Đảng. Sự thể hiện dân chủ đó bao gồm những nội dung cơ bản, đầy đủ trong quy trình hoạt động kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, cùng với tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên khi tổ chức thực hiện những nội dung có liên quan.

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

Hiệu quả mô hình “Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự” xã Phan Hòa

Mô hình “Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự” được các cấp, các ngành đánh giá cao và đã có 13 tập thể, 76 cá nhân được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen về thành tích trong tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Một số kết quả hoạt động quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017 trong công tác cải cách tư pháp tỉnh Bình Thuận

Trong quý III năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 13/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2017.

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP

Cán bộ, công chức Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phát huy truyền thống Văn phòng cấp ủy

Luôn tự hào với bề dày truyền thống của mình; với chức năng tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo; thời gian qua cán bộ, công chức của Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIPAndroid APK