Hôm nay, ngày 20 tháng 8 năm 2017

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ: CỨU CÁNH CHO HỘ NGHÈO

Chính sách tín dụng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là một trong những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện các chủ trương giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. 

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017

- Căn cứ Quyết định số 690-QĐ/TU, ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (bổ sung, điều chỉnh);

- Căn cứ Quyết định số 2552-QĐ/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công, phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công chức lãnh đạo;

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với Chi uỷ Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành giám sát đối với Chi uỷ Chi bộ và đồng chí Bí thư Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4(khoá XII).

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy thăm và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới 2017 - 2018

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017 và Kế hoạch số 01-KH/ĐTN, ngày 15/5/2017 của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về việc “Tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè – năm 2017”; ngày 15/8/2017, Chi đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với Đoàn Phường Phú Tài đến thăm và tặng 05 phần quà gồm bộ sách vở cho 05 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIPAndroid APK