Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017
DANH SÁCH VĂN BẢN
Loại văn bản    Tìm theo tên
Số dòng trên trang
IDTên văn bảnLoại văn bảnKý hiệuNgày ban hànhDownload
1046 Quyết định về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc cây cảnh tạic ơ quan Tỉnh uỷ năm 2016 (Đỗ Văn Tân). Quyết định0093--QĐ/VPTU26/12/2016 Download
1044 Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác bảo vệ mục tiêu cơ quan tỉnh uỷ năm 2016. Quyết định0092--QĐ/VPTU21/12/2016 Download
1043 Quyết định về việc khen thưởng và công nhận các danh hiệu thi đua năm 2016. Quyết định0091--QĐ/VPTU21/12/2016 Download
1042 Quyết định về việcphê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016. Quyết định0412--QĐ/TU13/12/2016 Download
1039 Quyết định khen thưởng tổ chức, đơn vị Quyết định0362--QĐ/TU11/10/2016 Download
1035 Quyết định về việc tặng Huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đảng viên Lê Thuần Nhâm Quyết định0389--QĐ/TU27/10/2016 Download
1034 Quyết định về việc tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đảng viên đợt 07/11/2016 (có danh sách kèm theo) Quyết định0388--QĐ/TU25/10/2016 Download
1033 Quyết định về việc tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho 9 đảng viên đợt 07/11/2016 (có danh sách kèm theo) Quyết định0387--QĐ/TU25/10/2016 Download
1032 Quyết định về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng đợt 07/11/2016 Quyết định0386--QĐ/TU25/10/2016 Download
1019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy tính bảng (Tổ chức lựa chọn nhà thầu lại) Quyết định0072--QĐ/VPTU30/09/2016 Download
1018 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ (Trần Minh Hoài) Quyết định0356--QĐ/TU29/09/2016 Download
1010 Quyết định v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Bảo hiểm toàn bộ công trình Nhà ở Tiểu đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận Quyết định0067--QĐ/VPTU15/09/2016 Download
1009 Quyết định v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói số 02 - Tư vấn giám sát thi công gói thầu thầu số 1 công trình Nhà ở Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận Quyết định0064--QĐ/VPTU7/9/2016 Download
1008 Quyết định tặng Huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho đảng viên Lê Văn Bảng Quyết định0350--QĐ/TU16/09/2016 Download
1007 Quyết định v/v công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần đ/c Phạm Bàn Quyết định0349--QĐ/TU16/09/2016 Download
1006 Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy tính bảng Quyết định0347--QĐ/TU15/09/2016 Download
1005 Quyết định v/v chỉ định Ủy viên Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Quyết định0346--QĐ/TU13/09/2016 Download
1004 Quyết định v/v chuẩn y kết Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 Quyết định0343--QĐ/TU8/9/2016 Download
1003 Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Quyết định0337--QĐ/TU6/9/2016 Download
1002 Quyết định v/v tăng huy hiệu Đảng đ/c Huỳnh Ngọc Thạch Quyết định0336--QĐ/TU5/9/2016 Download
12345678910