Hôm nay, ngày 25 tháng 2 năm 2018
DANH SÁCH VĂN BẢN
Loại văn bản    Tìm theo tên
Số dòng trên trang
IDTên văn bảnLoại văn bảnKý hiệuNgày ban hànhDownload
1186 Quy định về quy trình, trách nhiệm trong công tác xử lý văn bản đến và tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh uỷ. Quyết định0193--QĐ/VPTU18/01/2018 Download
1185 Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Tổ theo dõi việc tham dự sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng Quyết định0875--QĐ/TU17/01/2018 Download
1184 Quyết định v/v thành lập Tổ theo dõi việc tham dự sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng Quyết định0874--QĐ/TU17/01/2018 Download
1180 Giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quyết định867-QĐ/TU08/01/2018 Download
1179 Giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đối với các cơ quan khối Đảng tỉnh Quyết định866-QĐ/TU08/01/2018 Download
1177 Quyết định về việc về việc thay thế thành viên Hội đồng xét thành tích đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu các cơ quan thuộc khối Ðảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cá nhân bí thư, phó bí thư huyện, thị, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Đảng bộ tỉnh (chuyên trách công tác Đảng) Quyết định0862--QĐ/TU12/12/2017 12:00:00 AM Download
1174 Quyết định một số chế độ chi tiêu hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan đảng ở tỉnh và địa phương. Quyết định839-QĐ/TU12/12/2017 12:00:00 AM Download
1173 Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017. Quyết định834-QĐ/TU8/12/2017 12:00:00 AM Download
1172 Quyết định về việc ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Quyết định833-QĐ/TU6/12/2017 12:00:00 AM Download
1171 Quyết định về việc công nhận đề tài, sáng kiến năm 2017 Quyết định0166--QĐ/VPTU15/11/2017 Download
1168 Quy định đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ, Báo Bình Thuận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quyết định0810--QĐ/TU7/11/2017 Download
1162 Quyết định tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng (đ/c Nguyễn Thị Cừu) Quyết định0761--QĐ/TU22/09/2017 Download
1161 Quyết định ban hành quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Quyết định0754--QĐ/TU14/09/2017 Download
1159 Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017 Quyết định0756--QĐ/TU15/09/2017 Download
1155 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Quyết định0752--QĐ/TU8/9/2017 12:00:00 AM Download
1154 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quyết định0751--QĐ/TU8/9/2017 12:00:00 AM Download
1153 Quyết định về việc bổ sung, thay thế thành viên BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh Quyết định0748--QĐ/TU30/08/2017 Download
1151 Quyết định v/v ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy. Quyết định0150--QĐ/VPTU25/08/2017 Download
1150 Quyết định v/v ban hành quy định về tiêu chí và thang điểm đánh giá, phân loại công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy. Quyết định0149--QĐ/VPTU25/08/2017 Download
1149 Quyết định tặng Huy hiệu Đảng (đ/c Huỳnh Hữu Lễ) Quyết định0739--QĐ/TU25/08/2017 Download
12345678910...>>
Android APK