Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2017
DANH SÁCH VĂN BẢN
Loại văn bản    Tìm theo tên
Số dòng trên trang
IDTên văn bảnLoại văn bảnKý hiệuNgày ban hànhDownload
1115 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Cuộc thi "Tìm hiểu lịch quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" cấp tỉnh. Quyết định0675--QĐ/TU16/06/2017 Download
1114 Quyết định về việc thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017. Quyết định0673--QĐ/TU19/05/2017 Download
1100 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017. Quyết định0587--QĐ/TU3/5/2017 12:00:00 AM Download
1088 Quyết định về việc củng cố, kiện toàn Tổ Biên tập thông tin trên Website Đảng bộ tỉnh. Quyết định0119--QĐ/VPTU17/03/2017 Download
1083 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nâng lương trước thời hạn cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ năm 2016. Quyết định0114--QĐ/VPTU1/3/2017 12:00:00 AM Download
1081 Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Dương Ngọc Linh) Quyết định0102--QĐ/VPTU21/02/2017 Download
1080 Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Nguyễn Hữu Cường) Quyết định0103--QĐ/VPTU21/02/2017 Download
1079 Quyết định về việc điều động nhân viên (Trần Thuý Hoà) Quyết định0106--QĐ/VPTU21/02/2017 Download
1078 Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Lê Thanh Hải) Quyết định0104--QĐ/VPTU21/02/2017 Download
1077 Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Nguyễn Quốc Triều) Quyết định0105--QĐ/VPTU21/02/2017 Download
1076 Quyết định về việc điều động nhân viên (Hồ Nguyễn Như Châu) Quyết định0108--QĐ/VPTU21/02/2017 Download
1075 Quyết định về việc điều động nhân viên (Nguyễn Thị Phương Dung) Quyết định0107--QĐ/VPTU21/02/2017 Download
1046 Quyết định về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc cây cảnh tạic ơ quan Tỉnh uỷ năm 2016 (Đỗ Văn Tân). Quyết định0093--QĐ/VPTU26/12/2016 Download
1044 Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác bảo vệ mục tiêu cơ quan tỉnh uỷ năm 2016. Quyết định0092--QĐ/VPTU21/12/2016 Download
1043 Quyết định về việc khen thưởng và công nhận các danh hiệu thi đua năm 2016. Quyết định0091--QĐ/VPTU21/12/2016 Download
1042 Quyết định về việcphê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016. Quyết định0412--QĐ/TU13/12/2016 Download
1039 Quyết định khen thưởng tổ chức, đơn vị Quyết định0362--QĐ/TU11/10/2016 Download
1035 Quyết định về việc tặng Huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đảng viên Lê Thuần Nhâm Quyết định0389--QĐ/TU27/10/2016 Download
1034 Quyết định về việc tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đảng viên đợt 07/11/2016 (có danh sách kèm theo) Quyết định0388--QĐ/TU25/10/2016 Download
1033 Quyết định về việc tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho 9 đảng viên đợt 07/11/2016 (có danh sách kèm theo) Quyết định0387--QĐ/TU25/10/2016 Download
12345678910...>>
Android APK