Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017
DANH SÁCH VĂN BẢN
Loại văn bản    Tìm theo tên
Số dòng trên trang
IDTên văn bảnLoại văn bảnKý hiệuNgày ban hànhDownload
1089 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục thuế tỉnh về tình hình thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thông báo0186--TB/VPTU29/03/2017 Download
1084 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại hội nghị trực tuyến tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh ngọn, hiệu lực, hiệu quả. Thông báo0173--TB/VPTU2/3/2017 12:00:00 AM Download
1057 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2017. Thông báo0166--TB/VPTU14/02/2017 Download
1052 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban công tác dân vận quý IV năm 2016. Thông báo0162--TB/VPTU23/01/2017 Download
1047 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tấn Lai, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ tại Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp uỷ toàn tỉnh 02 năm (2014 - 2015) Thông báo0147--TB/VPTU27/12/2016 Download
1040 Thông báo ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc vận dụng thực hiện chế độ hỗ trợ Bảo hiểm y tế hàng tháng đối với chức danh Phó Chủ nhiệm chuyên trách Uỷ ban Kiểm tra đảng uỷ xã, phường, thị trấn từ năm 2017. Thông báo0092--TB/TU23/12/2016 Download
1037 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Thuận về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Thông báo0127--TB/VPTU17/10/2016 Download
1036 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(khóa XII) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy Thông báo0125--TB/VPTU17/10/2016 Download
1015 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trong thời gian tới Thông báo0114--TB/VPTU15/09/2016 Download
1014 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Y tế về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Thông báo0112--TB/VPTU12/9/2016 Download
1013 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và những tháng đầu năm 2016 những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Thông báo0111--TB/VPTU12/9/2016 Download
1011 Thông báo khởi công xây dựng gói thầu số 01 - Xây lắp toàn bộ công trình Nhà ở Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận Thông báo0100--TB/VPTU8/9/2016 Download
1000 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về tình hình thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2016 và kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo Kết luận số 32-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy Thông báo0099--TB/VPTU1/9/2016 Download
999 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Thông báo0093--TB/VPTU22/08/2016 Download
998 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Thông báo0094--TB/VPTU22/08/2016 Download
997 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trong thời gian tới Thông báo0091--TB/VPTU19/08/2016 Download
993 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trong thời gian tới Thông báo0090--TB/VPTU19/08/2016 Download
992 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trong thời gian tới Thông báo0089--TB/VPTU19/08/2016 Download
991 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trong thời gian tới Thông báo0088--TB/VPTU19/08/2016 Download
964 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp sáng ngày 15/8/2016 (đóng BH y tế cho hộ cận nghèo) Thông báo0087--TB/VPTU Download
12345678910...>>
Android APK