Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
DANH SÁCH VĂN BẢN
Loại văn bản    Tìm theo tên
Số dòng trên trang
IDTên văn bảnLoại văn bảnKý hiệuNgày ban hànhDownload
1175 Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018 Chỉ thị0028--CT/TU6/12/2017 12:00:00 AM Download
1170 Chỉ thị về việc lãnh đạo tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Chỉ thị0026--CT/TU27/11/2017 Download
1165 Chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng Chỉ thị0025--CT/TU15/09/2017 Download
1094 Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố. Chỉ thị0023--CT/TU21/04/2017 Download
1092 Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị0022--CT/TU20/03/2017 Download
954 Chỉ thị về việc lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Chỉ thị0015--CT/TU1/8/2016 Download
953 Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Chỉ thị0014--CT/TU27/07/2016 Download
897 Chỉ thị v/v lãnh đạo triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp Chỉ thị0011--CT/TU6/4/2016 12:00:00 AM Download
810 Chỉ thị về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2016. Chỉ thị0010--CT/TU23/02/2016 Download
758 Chỉ thị về lãnh đạo đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XIV Chỉ thị0004--CT/TU7/12/2015 Download
755 Chỉ thị về tăng cưởng và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới Chỉ thị0003--CT/TU26/11/2015 Download
752 Chỉ thị v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016 Chỉ thị0002--CT/TU12/11/2015 Download
735 Chỉ thị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Chỉ thị0001--CT/TU30/10/2015 Download
667 Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Chỉ thị0463--BC/TU10/8/2015 Download
570 Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên. Chỉ thị0060--CT/TU22/06/2015 Download
515 Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo tốt các họat động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Chỉ thị0058--CT/TU29/01/2015 Download
464 Chỉ thị lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2015 Chỉ thị0055--CT/TU29/12/2014 Download
394 Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo Chỉ thị0053--CT/TU05/09/2014 Download
342 Chỉ thị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng Chỉ thị0052--CT/TU14/07/2014 Download
223 Chỉ thị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015. Chỉ thị0051--CT/TU24/03/2014 Download
123
Android APK