Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2017
Chi tiết văn bản

Số/Kí hiệu 0714--CV/TU
Ngày ban hành 3/5/2017 12:00:00 AM
Người ký Huỳnh Thanh Cảnh
Trích yếu V/v chấn chỉnh đạo đức tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Loại văn bản Công văn
Cơ quan ban hành Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận
Tập tin đính kèm Bấm vào đây để tải tập tin.

Các văn bản mới

V/v chấn chỉnh đạo đức tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên.(3/5/2017 12:00:00 AM)
Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017.(3/5/2017 12:00:00 AM)
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Hồ sơ đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết.(4/5/2017 12:00:00 AM)
Thông báo về chỉ tiêu, danh mục vị trí việc làm cần tuyển vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017.(9/5/2017 12:00:00 AM)
Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và quý I/2017, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.(26/04/2017)
Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp về phòng, chống ma túy tháng 4/2017.(21/04/2017)
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2016-2025.(18/04/2017)
Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố.(21/04/2017)
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong quý II năm 2017.(3/4/2017)
Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh.(20/03/2017)

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN
Android APK