Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2017
Chi tiết văn bản

Số/Kí hiệu 0108--TB/TU
Ngày ban hành 9/5/2017 12:00:00 AM
Người ký Huỳnh Thanh Cảnh
Trích yếu Thông báo về chỉ tiêu, danh mục vị trí việc làm cần tuyển vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017.
Loại văn bản Thông báo
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Bình Thuận
Tập tin đính kèm Bấm vào đây để tải tập tin.

Các văn bản mới

THÔNG BÁO triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn văn thư, lưu trữ(20/10/2017)
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017(29/09/2017)
Chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng(15/09/2017)
Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Công thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.(21/09/2017)
Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trong thời gian đến(18/09/2017)
Quyết định tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng (đ/c Nguyễn Thị Cừu)(22/09/2017)
Quyết định ban hành quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.(14/09/2017)
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Đề án thành lập Trung tâm hành chính công và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Bình Thuận(29/09/2017)
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017(15/09/2017)
Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)(7/9/2017 12:00:00 AM)

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN
Android APK