Hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm 2017
Chi tiết văn bản

Số/Kí hiệu 0108--TB/TU
Ngày ban hành 9/5/2017 12:00:00 AM
Người ký Huỳnh Thanh Cảnh
Trích yếu Thông báo về chỉ tiêu, danh mục vị trí việc làm cần tuyển vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017.
Loại văn bản Thông báo
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Bình Thuận
Tập tin đính kèm Bấm vào đây để tải tập tin.

Các văn bản mới

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)(7/9/2017 12:00:00 AM)
Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.(6/9/2017 12:00:00 AM)
Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017(5/9/2017 12:00:00 AM)
Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy(8/9/2017 12:00:00 AM)
Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy(8/9/2017 12:00:00 AM)
Quyết định về việc bổ sung, thay thế thành viên BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh(30/08/2017)
Kế hoạch tập huấn kê khai tài sản(1/9/2017)
Quyết định v/v ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.(25/08/2017)
Quyết định v/v ban hành quy định về tiêu chí và thang điểm đánh giá, phân loại công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.(25/08/2017)
Quyết định tặng Huy hiệu Đảng (đ/c Huỳnh Hữu Lễ)(25/08/2017)

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN
Android APK