Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2017
Chi tiết văn bản

Số/Kí hiệu 0173--TB/VPTU
Ngày ban hành 2/3/2017 12:00:00 AM
Người ký Lê Tấn Lai
Trích yếu Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại hội nghị trực tuyến tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh ngọn, hiệu lực, hiệu quả.
Loại văn bản Thông báo
Cơ quan ban hành Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận
Tập tin đính kèm Bấm vào đây để tải tập tin.

Các văn bản mới

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong quý II năm 2017.(3/4/2017)
Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh.(20/03/2017)
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới(23/03/2017)
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khoá XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế(23/03/2017)
Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục thuế tỉnh về tình hình thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.(29/03/2017)
Quyết định về việc củng cố, kiện toàn Tổ Biên tập thông tin trên Website Đảng bộ tỉnh.(17/03/2017)
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) tại buổi làm việc với tập thể Ban Thýờng vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và quý 1 năm 2017, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới(17/03/2017)
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) tại buổi làm việc về phương án Quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm dịch vụ du lịch biển Hàm Tiến - Mũi Né, thành phố Phan Thiết.(15/03/2017)
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) về chủ trương bổ sung mục tiêu kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng loại hình biệt thự, căn hộ cao tầng (bất động sản du lịch) trên địa bàn tỉnh.(14/03/2017)
Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại hội nghị trực tuyến tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh ngọn, hiệu lực, hiệu quả.(2/3/2017 12:00:00 AM)

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN
Android APK