Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2017
Chi tiết văn bản

Số/Kí hiệu 0103--QĐ/VPTU
Ngày ban hành 21/02/2017
Người ký Lê Tấn Lai
Trích yếu Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Nguyễn Hữu Cường)
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận
Tập tin đính kèm Bấm vào đây để tải tập tin.

Các văn bản mới

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại hội nghị trực tuyến tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh ngọn, hiệu lực, hiệu quả.(2/3/2017 12:00:00 AM)
Quyết định về việc thành lập Hội đồng nâng lương trước thời hạn cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ năm 2016.(1/3/2017 12:00:00 AM)
Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Thuận(20/02/2017)
Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Dương Ngọc Linh)(21/02/2017)
Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Nguyễn Hữu Cường)(21/02/2017)
Quyết định về việc điều động nhân viên (Trần Thuý Hoà)(21/02/2017)
Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Lê Thanh Hải)(21/02/2017)
Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Nguyễn Quốc Triều)(21/02/2017)
Quyết định về việc điều động nhân viên (Hồ Nguyễn Như Châu)(21/02/2017)
Quyết định về việc điều động nhân viên (Nguyễn Thị Phương Dung)(21/02/2017)

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN
Android APK