Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
DANH SÁCH VĂN BẢN
Loại văn bản    Tìm theo tên
Số dòng trên trang
IDTên văn bảnLoại văn bảnKý hiệuNgày ban hànhDownload
1198 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (bổ sung, điều chỉnh) Quyết định690--QĐ/TU11/7/2017 Download
1197 Quyết định về việc Ban hành nội quy bảo vệ khu vực cấm – địa điểm cấm tạm thời tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Thuận. Quyết định220-QĐ/VPTU15/06/2018 Download
1196 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và quý I/2018, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Thông báo0406--TB/VPTU13/04/2018 Download
1195 Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Thông báo0394--TB/VPTU27/03/2018 Download
1194 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Thông báo0391--TB/VPTU27/03/2018 Download
1193 Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Thông báo0390--TB/VPTU27/03/2018 Download
1192 Thông báo ý kiến kết luận của Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy Thông báo0389--TB/VPTU27/03/2018 Download
1191 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Thông tin Truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 Thông báo0374--TB/VPTU28/02/2018 Download
1190 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018 Thông báo0367--TB/VPTU8/2/2018 Download
1189 Quy định về luân chuyển cán bộ Quyết định0944--QĐ/TU3/4/2018 Download
1188 Thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ công chức, nhân viên của phòng Quản trị Thông báo0359--TB/VPTU25/01/2018 Download
1187 Thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ, chuyên viên phòng Tổng hợp Thông báo0352--TB/VPTU22/01/2018 Download
1186 Quy định về quy trình, trách nhiệm trong công tác xử lý văn bản đến và tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh uỷ. Quyết định0193--QĐ/VPTU18/01/2018 Download
1185 Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Tổ theo dõi việc tham dự sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng Quyết định0875--QĐ/TU17/01/2018 Download
1184 Quyết định v/v thành lập Tổ theo dõi việc tham dự sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng Quyết định0874--QĐ/TU17/01/2018 Download
1183 Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Đảng (khóa XII) về "Công tác dân số trong tình hình mới" Nghị quyết0041--CTr/TU26/01/2018 Download
1182 Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" Nghị quyết0040--CTr/TU26/01/2018 Download
1181 Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 Nghị quyết0039--CTr/TU24/01/2018 Download
1180 Giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quyết định867-QĐ/TU08/01/2018 Download
1179 Giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đối với các cơ quan khối Đảng tỉnh Quyết định866-QĐ/TU08/01/2018 Download
12345678910...
Android APK