Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2017
DANH SÁCH VĂN BẢN
Loại văn bản    Tìm theo tên
Số dòng trên trang
IDTên văn bảnLoại văn bảnKý hiệuNgày ban hànhDownload
1101 V/v chấn chỉnh đạo đức tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công văn0714--CV/TU3/5/2017 12:00:00 AM Download
1100 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017. Quyết định0587--QĐ/TU3/5/2017 12:00:00 AM Download
1099 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Hồ sơ đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Kết luận0358--KL/TU4/5/2017 12:00:00 AM Download
1098 Thông báo về chỉ tiêu, danh mục vị trí việc làm cần tuyển vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017. Thông báo0108--TB/TU9/5/2017 12:00:00 AM Download
1097 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và quý I/2017, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thông báo0202--TB/VPTU26/04/2017 Download
1096 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp về phòng, chống ma túy tháng 4/2017. Thông báo0200--TB/VPTU21/04/2017 Download
1095 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2016-2025. Kết luận0326--KL/TU18/04/2017 Download
1094 Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố. Chỉ thị0023--CT/TU21/04/2017 Download
1093 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong quý II năm 2017. Kết luận0281--KL/TU3/4/2017 Download
1092 Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị0022--CT/TU20/03/2017 Download
1091 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới Nghị quyết0017--NQ/TU23/03/2017 Download
1090 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khoá XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế Nghị quyết0016--NQ/TU23/03/2017 Download
1089 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục thuế tỉnh về tình hình thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thông báo0186--TB/VPTU29/03/2017 Download
1088 Quyết định về việc củng cố, kiện toàn Tổ Biên tập thông tin trên Website Đảng bộ tỉnh. Quyết định0119--QĐ/VPTU17/03/2017 Download
1087 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) tại buổi làm việc với tập thể Ban Thýờng vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và quý 1 năm 2017, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới Kết luận0217--KL/TU17/03/2017 Download
1086 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) tại buổi làm việc về phương án Quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm dịch vụ du lịch biển Hàm Tiến - Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Kết luận0216--KL/TU15/03/2017 Download
1085 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) về chủ trương bổ sung mục tiêu kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng loại hình biệt thự, căn hộ cao tầng (bất động sản du lịch) trên địa bàn tỉnh. Kết luận0215--KL/TU14/03/2017 Download
1084 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại hội nghị trực tuyến tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh ngọn, hiệu lực, hiệu quả. Thông báo0173--TB/VPTU2/3/2017 12:00:00 AM Download
1083 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nâng lương trước thời hạn cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ năm 2016. Quyết định0114--QĐ/VPTU1/3/2017 12:00:00 AM Download
1082 Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Nghị quyết0015--NQ/TU20/02/2017 Download
12345678910...
Android APK