Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2017
DANH SÁCH VĂN BẢN
Loại văn bản    Tìm theo tên
Số dòng trên trang
IDTên văn bảnLoại văn bảnKý hiệuNgày ban hànhDownload
1058 về việc hướng dẫn cho số văn bản đi của tổ chức chính trị - xã hội. Công văn0870--CV/VPTU9/2/2017 Download
1057 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2017. Thông báo0166--TB/VPTU14/02/2017 Download
1056 Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Kế hoạch0044--KH/TU9/2/2017 Download
1052 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban công tác dân vận quý IV năm 2016. Thông báo0162--TB/VPTU23/01/2017 Download
1051 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Kế hoạch0042--KH/TU23/01/2017 Download
1050 Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Kế hoạch0040--KH/TU4/1/2017 Download
1049 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 Nghị quyết0014--NQ/TU11/1/2017 Download
1048 V/v gửi bài phát biểu của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp uỷ toàn tỉnh 02 năm (2014 - 2015) Công văn0807--CV/VPTU28/12/2016 Download
1047 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tấn Lai, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ tại Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp uỷ toàn tỉnh 02 năm (2014 - 2015) Thông báo0147--TB/VPTU27/12/2016 Download
1046 Quyết định về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc cây cảnh tạic ơ quan Tỉnh uỷ năm 2016 (Đỗ Văn Tân). Quyết định0093--QĐ/VPTU26/12/2016 Download
1045 Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Nghị quyết0012--NQ/TU14/12/2016 Download
1044 Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác bảo vệ mục tiêu cơ quan tỉnh uỷ năm 2016. Quyết định0092--QĐ/VPTU21/12/2016 Download
1043 Quyết định về việc khen thưởng và công nhận các danh hiệu thi đua năm 2016. Quyết định0091--QĐ/VPTU21/12/2016 Download
1042 Quyết định về việcphê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016. Quyết định0412--QĐ/TU13/12/2016 Download
1041 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017. Kết luận0210--KL/TU23/12/2016 Download
1040 Thông báo ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc vận dụng thực hiện chế độ hỗ trợ Bảo hiểm y tế hàng tháng đối với chức danh Phó Chủ nhiệm chuyên trách Uỷ ban Kiểm tra đảng uỷ xã, phường, thị trấn từ năm 2017. Thông báo0092--TB/TU23/12/2016 Download
1039 Quyết định khen thưởng tổ chức, đơn vị Quyết định0362--QĐ/TU11/10/2016 Download
1038 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về phát triển công nghiệp, thiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Nghị quyết0008--NQ/TU25/10/2016 Download
1037 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Thuận về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Thông báo0127--TB/VPTU17/10/2016 Download
1036 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(khóa XII) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy Thông báo0125--TB/VPTU17/10/2016 Download
12345678910...