Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2017
DANH SÁCH VĂN BẢN
Loại văn bản    Tìm theo tên
Số dòng trên trang
IDTên văn bảnLoại văn bảnKý hiệuNgày ban hànhDownload
1158 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) Thông báo0270--TB/VPTU7/9/2017 12:00:00 AM Download
1157 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng. Thông báo0267--TB/VPTU6/9/2017 12:00:00 AM Download
1156 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017 Thông báo0266--TB/VPTU5/9/2017 12:00:00 AM Download
1155 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Quyết định0752--QĐ/TU8/9/2017 12:00:00 AM Download
1154 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quyết định0751--QĐ/TU8/9/2017 12:00:00 AM Download
1153 Quyết định về việc bổ sung, thay thế thành viên BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh Quyết định0748--QĐ/TU30/08/2017 Download
1152 Kế hoạch tập huấn kê khai tài sản Kế hoạch0071--KH/TU1/9/2017 Download
1151 Quyết định v/v ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy. Quyết định0150--QĐ/VPTU25/08/2017 Download
1150 Quyết định v/v ban hành quy định về tiêu chí và thang điểm đánh giá, phân loại công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy. Quyết định0149--QĐ/VPTU25/08/2017 Download
1149 Quyết định tặng Huy hiệu Đảng (đ/c Huỳnh Hữu Lễ) Quyết định0739--QĐ/TU25/08/2017 Download
1148 Quyết định v/v cử cán bộ đi học Lớp Bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện năm 2017 Quyết định0738--QĐ/TU24/08/2017 Download
1147 Quyết định tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2017 (Hồ Thị Dương) Báo cáo0735--QĐ/TU24/08/2017 Download
1146 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thông báo0259--TB/VPTU22/08/2017 Download
1145 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới Nghị quyết0253--TB/VPTU17/08/2017 Download
1144 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Thông báo0252--TB/VPTU16/08/2017 Download
1143 Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017. Quyết định0710--QĐ/TU14/08/2017 Download
1142 Quyết định về việc chỉ định bổ sung Ban Chấp hành đảng bộ khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020 Quyết định0709--QĐ/TU14/08/2017 Download
1141 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyên đề "Công tác Cải cách hành chính" của tỉnh. Kết luận0376--KL/TU14/08/2017 Download
1140 Quy chế khai thác tài liệu lưu trữ tại Phòng Lưu trữ Tỉnh ủy Bình Thuận Quyết định002--QC/TU14/08/2017 Download
1139 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Khu đi tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ Thông báo0242--TB/VPTU31/07/2017 Download
12345678910...
Android APK