Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2017
DANH SÁCH VĂN BẢN
Loại văn bản    Tìm theo tên
Số dòng trên trang
IDTên văn bảnLoại văn bảnKý hiệuNgày ban hànhDownload
1115 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Cuộc thi "Tìm hiểu lịch quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" cấp tỉnh. Quyết định0675--QĐ/TU16/06/2017 Download
1114 Quyết định về việc thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017. Quyết định0673--QĐ/TU19/05/2017 Download
1109 Thông báo về thời gian tổ chức tuyển dụng công chức làm việc trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017. Thông báo0112--TB/TU26/05/2017 Download
1108 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thông báo0215--TB/VPTU1/6/2017 Download
1107 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020. Kết luận0368--KL/TU29/05/2017 Download
1106 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Đề án đề nghị công nhận thị xã LaGi là đô thị loại III. Kết luận0367--KL/TU29/05/2017 Download
1105 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bình Thuận giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Kết luận0366--KL/TU29/05/2017 Download
1104 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Kết luận0365--KL/TU29/05/2017 Download
1103 Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Nghị quyết0027--CTr/TU29/05/2017 Download
1102 Chương trình công tác năm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghị quyết025--CTr/TU19/05/2017 Download
1101 V/v chấn chỉnh đạo đức tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công văn0714--CV/TU3/5/2017 12:00:00 AM Download
1100 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017. Quyết định0587--QĐ/TU3/5/2017 12:00:00 AM Download
1099 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Hồ sơ đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Kết luận0358--KL/TU4/5/2017 12:00:00 AM Download
1098 Thông báo về chỉ tiêu, danh mục vị trí việc làm cần tuyển vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017. Thông báo0108--TB/TU9/5/2017 12:00:00 AM Download
1097 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và quý I/2017, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thông báo0202--TB/VPTU26/04/2017 Download
1096 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp về phòng, chống ma túy tháng 4/2017. Thông báo0200--TB/VPTU21/04/2017 Download
1095 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2016-2025. Kết luận0326--KL/TU18/04/2017 Download
1094 Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố. Chỉ thị0023--CT/TU21/04/2017 Download
1093 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong quý II năm 2017. Kết luận0281--KL/TU3/4/2017 Download
1092 Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị0022--CT/TU20/03/2017 Download
12345678910...
Android APK