Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2017
DANH SÁCH VĂN BẢN
Loại văn bản    Tìm theo tên
Số dòng trên trang
IDTên văn bảnLoại văn bảnKý hiệuNgày ban hànhDownload
1084 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại hội nghị trực tuyến tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh ngọn, hiệu lực, hiệu quả. Thông báo0173--TB/VPTU2/3/2017 12:00:00 AM Download
1083 Quyết định về việc thành lập Hội đồng nâng lương trước thời hạn cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ năm 2016. Quyết định0114--QĐ/VPTU1/3/2017 12:00:00 AM Download
1082 Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Nghị quyết0015--NQ/TU20/02/2017 Download
1081 Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Dương Ngọc Linh) Quyết định0102--QĐ/VPTU21/02/2017 Download
1080 Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Nguyễn Hữu Cường) Quyết định0103--QĐ/VPTU21/02/2017 Download
1079 Quyết định về việc điều động nhân viên (Trần Thuý Hoà) Quyết định0106--QĐ/VPTU21/02/2017 Download
1078 Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Lê Thanh Hải) Quyết định0104--QĐ/VPTU21/02/2017 Download
1077 Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Nguyễn Quốc Triều) Quyết định0105--QĐ/VPTU21/02/2017 Download
1076 Quyết định về việc điều động nhân viên (Hồ Nguyễn Như Châu) Quyết định0108--QĐ/VPTU21/02/2017 Download
1075 Quyết định về việc điều động nhân viên (Nguyễn Thị Phương Dung) Quyết định0107--QĐ/VPTU21/02/2017 Download
1058 về việc hướng dẫn cho số văn bản đi của tổ chức chính trị - xã hội. Công văn0870--CV/VPTU9/2/2017 Download
1057 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2017. Thông báo0166--TB/VPTU14/02/2017 Download
1056 Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Kế hoạch0044--KH/TU9/2/2017 Download
1052 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban công tác dân vận quý IV năm 2016. Thông báo0162--TB/VPTU23/01/2017 Download
1051 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Kế hoạch0042--KH/TU23/01/2017 Download
1050 Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Kế hoạch0040--KH/TU4/1/2017 Download
1049 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 Nghị quyết0014--NQ/TU11/1/2017 Download
1048 V/v gửi bài phát biểu của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp uỷ toàn tỉnh 02 năm (2014 - 2015) Công văn0807--CV/VPTU28/12/2016 Download
1047 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tấn Lai, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ tại Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp uỷ toàn tỉnh 02 năm (2014 - 2015) Thông báo0147--TB/VPTU27/12/2016 Download
1046 Quyết định về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc cây cảnh tạic ơ quan Tỉnh uỷ năm 2016 (Đỗ Văn Tân). Quyết định0093--QĐ/VPTU26/12/2016 Download
12345678910...
Android APK