Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2018
DANH SÁCH VĂN BẢN
Loại văn bản    Tìm theo tên
Số dòng trên trang
IDTên văn bảnLoại văn bảnKý hiệuNgày ban hànhDownload
1188 Thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ công chức, nhân viên của phòng Quản trị Thông báo0359--TB/VPTU25/01/2018 Download
1187 Thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ, chuyên viên phòng Tổng hợp Thông báo0352--TB/VPTU22/01/2018 Download
1186 Quy định về quy trình, trách nhiệm trong công tác xử lý văn bản đến và tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh uỷ. Quyết định0193--QĐ/VPTU18/01/2018 Download
1185 Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Tổ theo dõi việc tham dự sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng Quyết định0875--QĐ/TU17/01/2018 Download
1184 Quyết định v/v thành lập Tổ theo dõi việc tham dự sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng Quyết định0874--QĐ/TU17/01/2018 Download
1183 Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Đảng (khóa XII) về "Công tác dân số trong tình hình mới" Nghị quyết0041--CTr/TU26/01/2018 Download
1182 Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" Nghị quyết0040--CTr/TU26/01/2018 Download
1181 Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 Nghị quyết0039--CTr/TU24/01/2018 Download
1180 Giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quyết định867-QĐ/TU08/01/2018 Download
1179 Giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đối với các cơ quan khối Đảng tỉnh Quyết định866-QĐ/TU08/01/2018 Download
1178 Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2018 Kế hoạch79-KH/TU09/01/2018 Download
1177 Quyết định về việc về việc thay thế thành viên Hội đồng xét thành tích đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu các cơ quan thuộc khối Ðảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cá nhân bí thư, phó bí thư huyện, thị, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Đảng bộ tỉnh (chuyên trách công tác Đảng) Quyết định0862--QĐ/TU12/12/2017 12:00:00 AM Download
1176 Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đánh giá tình hình công tác xây dựng Ðảng, công tác dân vận năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Kết luận0462--KL/TU8/12/2017 12:00:00 AM Download
1175 Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018 Chỉ thị0028--CT/TU6/12/2017 12:00:00 AM Download
1174 Quyết định một số chế độ chi tiêu hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan đảng ở tỉnh và địa phương. Quyết định839-QĐ/TU12/12/2017 12:00:00 AM Download
1173 Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017. Quyết định834-QĐ/TU8/12/2017 12:00:00 AM Download
1172 Quyết định về việc ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Quyết định833-QĐ/TU6/12/2017 12:00:00 AM Download
1171 Quyết định về việc công nhận đề tài, sáng kiến năm 2017 Quyết định0166--QĐ/VPTU15/11/2017 Download
1170 Chỉ thị về việc lãnh đạo tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Chỉ thị0026--CT/TU27/11/2017 Download
1169 Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 12 gây ra Thông báo0307--TB/VPTU7/11/2017 Download
12345678910...
Android APK