Hôm nay, ngày 21 tháng 7 năm 2018

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/ĐUK ngày 31/5/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đại hội các cơ sở đảng trực thuộc, nhiệm kỳ 2015 – 2020; chiều ngày 20/7/2018, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của chi bộ từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Tăng cường công tác tuyên truyền trên Báo Quân đội nhân dân

       Chiều ngày 19/7/2018, Báo Quân đội nhân dân đã có buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn Phan Rí cửa, huyện Tuy Phong. Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó trưởng Phòng Biên tập Công tác Đảng, Công tác Chính trị, Báo Quân đội nhân dân làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thành Siêng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tuy Phong và các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng của Thị trấn Phan Rí cửa, huyện Tuy Phong.

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai quyết định kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc

Nhằm đánh giá đúng ưu điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ về quản lý sử dụng tài chính, tài sản của Đảng; phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi kịp thời; đồng thời thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc và Đảng ủy xã Hàm Trí thuộc Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc, mốc thời gian kiểm tra trong năm 2017. 

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Ban Chỉ đạo công tác cải cách tư pháp tỉnh đánh giá kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 cuối năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh, các sở, ngành liên quan và các huyện, thị, thành ủy tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành cấp trên trong lĩnh vực hoạt động tư pháp và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp năm 2018; trong đó, thực hiện nghiêm túc chủ trương Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả” được nêu trong Nghị quyết số 18–NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); thực hiện tốt việc định giá tài sản trong tố tụng hình sự và nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIPAndroid APK