Hôm nay, ngày 5 tháng 5 năm 2015

TIN NỔI BẬT


HCm2
HCM 1

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Kế hoạch số 127-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tỉnh triển khai, tổ chức đại hội ở cấp cơ sở và cấp mình.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Kết quả triển khai đăng ký công trình, phần việc chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng năm 2015 và Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

        Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, 40 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận 19/4 và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Đại hội địa biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến (2010 - 2015)

Sáng ngày 27/4/2015, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghi Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ III (2010 - 2015). Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015, phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020.

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ 23 (khóa II)

Chiều ngày 24/4/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (khóa II) tổ chức Hội nghị lần thứ 23 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Bí thư Đảng ủy Khối. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Thuận- Trưởng phòng cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIP