Hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2017

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quyết định kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2015, năm 2016 đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc

Căn cứ Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, nhằm giúp tổ chức đảng cấp dưới phát huy ưu điểm; kịp thời sửa chữa hạn chế, khuyết điểm; bảo đảm cho việc thi hành kỷ luật trong Đảng đúng phương hướng, phương châm, thẩm quyền, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật đảng; ngày 20/6/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc; mốc thời gian kiểm tra năm 2015, năm 2016.

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP

Hội nghị giao ban các cơ sở đảng trực thuộc quý II/2017

Ngày 16/6/2017, tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Thường trực Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị giao ban các cơ sở đảng trực thuộc định kỳ quý II/2017. Tham dự có 50 đồng chí đại diện cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đại diện các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối, Đoàn Khối Doanh nghiệp. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIPAndroid APK