Hôm nay, ngày 1 tháng 5 năm 2016

TIN NỔI BẬT


Dai hoi Dang XII
HCM 1

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Thông tin nhanh kết quả Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

       Chiều 28/4/2016, tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tháng 4/2016, chi bộ đã được nghe đồng chí Hồ Trung Phước, TUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin nhanh một số kết quả Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy Bắc Bình về tình hình thư đơn liên quan đến đại biểu ứng cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

          Thực hiện Hứơng dẫn số 20-HD/UBKTTU, ngày 12/01/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Kế hoạch số 03-KH/TU, ngày 02/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

Ban Dân vận Tỉnh ủy đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2016

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" và nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016; vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2016 để triển khai sâu rộng trong tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2016 có ý nghĩa hết sức quan trọng; vì đây là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt của đất nước, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của tỉnh và là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2016 tại huyện Đức Linh

Thực hiện chương trình công tác tháng 4 năm 2016, ngày 12/4/2016, đồng chí Nguyễn Đương Thành - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo, chuyên viên Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính thuộc Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc trực tiếp với Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND và các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Đức Linh về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I/2016.

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP

Sinh hoạt kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Chiều ngày 29/4/2016, tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Công đoàn  - Chi đoàn - Chi Hội Cựu chiến binh Cơ quan Đảng ủy Khối đã phối hợp tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) và 130 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 – 1/5/2016). Tham dự có 21 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Cơ quan. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIP