Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2017

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

42 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Thuận (1975 - 2017)

       Qua 42 năm, nhất là từ khi tái lập tỉnh (1992) đến nay, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức xây dựng và phát triển tỉnh nhà đạt được nhiều thành tích quan trọng; trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11,6% (nhóm nông lâm thuỷ sản tăng 7,0%; nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 17,7%; nhóm dịch vụ tăng 13,7%). Riêng năm 2016, do tác động của kinh tế thế giới; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh các sản phẩm chủ yếu của tỉnh còn thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, hạn hán kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nên tốc độ tăng GRDP chỉ đạt 7,4% (KH 7,5%). 

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Kết quả kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Ngày 29/3/2017 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành các Thông báo kết luận số 73,74,75-TB/UBKTTU, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu: 

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức

Căn cứ Quyết định số 494-QĐ/TU ngày 15/02/2017 và Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 07/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy chế và kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017; Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan như sau:

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I/2017

Chiều ngày 23/4/2017, tại Hội trường Bưu Điện tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I/2017. Đến dự có đồng chí Phùng Hữu Cư - Bí thư, đồng chí Lê Thị Hải Duyên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí Ban tổ chức lớp học và 180 học viên là những quần chúng ưu tú của 40 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH

Họp giao ban Thường trực và các ban, đoàn thể trực thuộc tháng 4/2017

          Ngày 24/4/2017, tại Hội trường Đảng uỷ Khối, Thường trực Đảng ủy họp giao ban với lãnh đạo các ban và đoàn thể trực thuộc, để nghe và cho ý kiến về tình hình hoạt động tháng 4/2017 và các nhiệm vụ tháng 5/2017. Sau khi nghe các đồng chí trưởng, phó các ban, đoàn thể trực thuộc báo cáo tình hình hoạt động trong tháng và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2017, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, đồng chí Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy kết luận: 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIPAndroid APK