Hôm nay, ngày 2 tháng 9 năm 2014

TIN NỔI BẬT


Quoc khanh 2/9
HCm2

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng Đợt 02/9/2014

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 181 đảng viên cao tuổi đảng vào dịp kỷ niệm kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 02/9 (1945 – 2014), trong đó có 39 đảng viên được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khoẻ yếu và thường xuyên đau bệnh của 14/15 đảng bộ trực thuộc tỉnh; đảng viên có Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là 92 đồng chí; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là 28 đồng chí; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là 25 đồng chí; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng là 10 đồng chí; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là 01 đồng chí và Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là 25 đồng chí.

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP

Tổ chức kiểm tra các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014 và Quyết định số 2345-QĐ/ĐU, ngày 01/8/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Ngày 26 và 27/8/2014 Tổ kiểm tra số 02 do đồng chí Trần Thị Vân – Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra tại 04 đơn vị: chi bộ Ban quản lý dự án nhiệt điện Vĩnh Tân, chi bộ Công ty cổ phần Dược & Vật tư y tế Bình Thuận, chi bộ Công ty Bảo Minh Bình Thuận, chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư Bình Thuận.

ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014 của UBKT Đảng uỷ cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT, chiều ngày 28/8/2014, Tổ giám sát của UBKT Đảng ủy cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT do đồng chí Nguyễn Thị Thủy – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở làm tổ trưởng đã tiến hành giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIP