Hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2017

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

Đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Sáng ngày 26/5/2017, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24 -KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.  

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kiểm tra công tác cán bộ tại tỉnh Bình Thuận

       Sáng 26/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn kiểm tra số 471 của Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận để triển khai Quyết định kiểm tra công tác cán bộ tại tỉnh. 

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận triển khai quyết định kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý

Nhằm đánh giá đúng ưu, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng; qua đó, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, tăng cường hiệu quả sử dụng tài chính, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, phát hiện bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi kịp thời.

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện công tác giám sát tại huyện Hàm Thuận Bắc

Thực hiện Quyết định số 586-QĐ/TU và Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chiều ngày 22/5/2017, Đoàn giám sát số 02 do đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Trưởng đoàn, trực tiếp giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc và đồng chí Bí thư Huyện ủy.

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp

Xác định đổi mới nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp luôn quan tâm, suy nghĩ đề ra các giải pháp nhằm giúp cấp ủy các cơ sở nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIPAndroid APK