Hôm nay, ngày 22 tháng 9 năm 2018

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền biển, đảo tại Thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong

       Sáng ngày 21/9, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên gíao Tỉnh ủy đã tuyên truyền về biển, đảo, phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 150 cán bộ chủ chốt và nhân dân, chủ phương tiện tàu thuyền tại Thị trấn Phan Rí cửa thuộc huyện Tuy Phong.

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện tốt các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018)

Trong những năm qua, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận luôn chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giam sát và tổ chức thực hiện toàn nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Hàng năm, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ động phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở đó đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên. Trong đó, đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các khuyết điểm, yếu kém đã được kết luận, nhất là qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời có chú trọng những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; đã tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu. Tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp, các vụ việc được báo chí và xã hội quan tâm; coi trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ngày 31/8/2018, tại Hội trường Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với đồng chí Nguyễn Thanh Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy La Gi.

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Chi đoàn Trường Chính trị hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018

Thực hiện Công văn số 3900/UBND-KT, ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Sáng ngày 21/9/2018, đoàn viên chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận phối hợp với Lớp Trung cấp LLCT-HC, khóa 21 của nhà trường tổ chức lao động làm sạch khuôn viên nhà trường. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIPAndroid APK