Hôm nay, ngày 25 tháng 10 năm 2016

TIN NỔI BẬT


Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII
Hoc tap theo dao duc, phong cach Ho Chi Minh

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Tổ chức tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2016

Thực hiện hướng dẫn số 07/HD-BNCTW ngày 19/5/2015 của Ban Nội chính Trung ương và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ban Nội chính Trung ương mà thường xuyên và trực tiếp là Vụ Công tác phía Nam - Ban Nội chính Trung ương tổ chức 03 lớp tập huấn kiến thức về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho gần 1.850 cán bộ là lãnh đạo chủ chốt từ cấp tỉnh đến cấp xã trên địa bàn tỉnh.

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới

Ngày 20 và 21/10/2016, tổ kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối do đồng chí Hoàng Tương - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối làm tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra tại Chi bộ Chi nhánh La Ngà thuộc Đảng ủy Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy Lợi Bình Thuận; Chi bộ Nông trường Gia Huynh thuộc Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIP