Hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2014

TIN NỔI BẬT


HCm2
HCM 1

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Củng cố kiện và phát triển Công nghệ thông tin của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận

 Mười tháng đầu năm 2014, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã cũng cố kiện toàn Tổ công nghệ thông tin; Tổ biên tập duyệt tin, bài đưa lên trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy; xây dựng Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ công nghệ thông tin năm 2014; Ban hành Quy chế quản lý hoạt động trang thông tin cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy trên website Tỉnh ủy Bình Thuận.

 

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW cụm các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ

        Ngày 15/10/2014  Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Giao ban gồm 21  tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Quý III/2014, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng

          Trong quý III/2014, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2014), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tích cực chủ động tổ chức thực hiện có kết quả chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đã tiến hành kiểm tra kiểm tra dấu hiệu vi phạm và kết luận đối với 06/07 đảng viên, trong đó có 03 trường hợp đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy xử lý kỷ luật theo thẩm quyền; 02 trường hợp kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư chi bộ, 01 trường hợp cảnh cáo; đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy La gi thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã La Gi nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2011-2013 bằng hình thức Cảnh cáo; đang tiếp tục kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên (thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh). Đã giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 02/02 trường hợp, giữ nguyên hình thức kỷ luật “khiển trách” và “khai trừ ra khỏi Đảng”. 

ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH

LIÊN HOAN “THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC” LẦN THỨ VII, NĂM 2014 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phát huy truyền thống cách mạng “Gian lao mà anh dũng” và thực hiện việc “Học tập và làm theo lời Bác”; nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Anh hùng Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2014) và thiết thực tổ chức các hoạt động “Năm Thanh niên tình nguyện 2014” để giới thiệu, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay trong lực lượng đoàn viên thanh niên Khối các cơ quan Dân Chính Đảng cụm miền Đông Nam Bộ”. Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Dân Chính Đảng Cụm Miền Đông Nam bộ phối hợp tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Đoàn Khối các cơ quan Dân Chính Đảng cụm miền Đông Nam Bộ lần thứ VII - năm 2014 với chủ đề “Chung sức tình nguyện xây dựng tương lai”. Liên hoan diễn ra từ ngày 17/10/2014 đến ngày 19/10/2014, tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIP  • http://binhthuancpv.org.vn/userfiles/file/test.asp/contactu.asp