Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2018

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

Bình Thuận vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vượt 38,5% kế hoạch

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh, nhất là sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nên năm 2017 toàn tỉnh đã vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 8,3 tỷ đồng, vượt 38,5% kế hoạch đề ra. Trong đó, cấp tỉnh vận động được gần 2,1 tỷ đồng, vượt 35,1%, cấp huyện vận động được 6,2 tỷ đồng, vượt 39,7% kế hoạch đề ra. Một số địa phương có tỷ lệ vận động vượt kế hoạch khá cao như Phan Thiết vượt 71,2%, Đức Linh vượt 48,7%, Bắc Bình vượt 46,5%. 

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Kết quả thực hiện công tác đảng viên năm 2017 của Đảng bộ Bình Thuận

Năm 2017, là năm phải triển khai thực hiện một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc mới, phức tạp, nhưng Tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương tập trung triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trong đó, chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, triển khai khá tốt công tác đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Nổi rõ là:

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Hoạt động báo chí cần tiếp tục thực hiện theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước và đúng theo quy định của Pháp luật

      Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 vào chiều ngày 17/01/2018 do Sở TT&TT tổ chức. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Trưởng văn phòng đại diện phía Nam Bộ TT&TT – Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Đức Hòa, đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trong toàn tỉnh.

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

KẾT QUẢ KỲ HỌP LẦN THỨ 21 CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY (KHÓA XIII)

Ngày 27/12/2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khoá XIII) đã họp kỳ thứ 21. Đồng chí Phan Văn Đăng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét và thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn - Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận.

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Tổ công tác số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự và chỉ đạo kiểm điểm sâu năm 2017 tại sở Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Quyết định số 835-QĐ/TU, ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập các Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 đối với các tập thể, cá nhân được gợi ý kiểm điểm sâu và Công văn số 1028-CV/TU, ngày 06/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc gợi ý kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017. Chiều các ngày 29/12/2017, ngày 02, 03/01/2018, Tổ công tác số 02 do đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Tổ trưởng đã trực tiếp tham dự và chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Hồ Lâm – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở và đồng chí Lê Hùng Việt – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIPAndroid APK