Hôm nay, ngày 7 tháng 7 năm 2015

TIN NỔI BẬT


HCm2
HCM 1

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

Đảng ủy cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy làm việc với các đoàn thể cơ quan

Thực hiện chương trình công tác năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Hội Cựu chiến binh và Chi đoàn Thanh niên cơ quan về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. 

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên trong tình hình mới

Ngày 22 tháng 6 năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 60 –CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên; trong đó đã đánh giá: Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện khá nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 28/01/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa (XI) về tăng cường sự lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên, đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Kết quả tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương X

          Thực hiện Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW ngày 12/02/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (sau đây viết tắt NQTW10), công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể như:

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Công tác giám sát trong Đảng của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận từ năm 2006 đến giữa năm 2014 - Một số kết quả bước đầu

          Kiểm tra, giám sát là bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng.

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014, triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng  năm 2015 cho các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể trong toàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương.

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP

Hiểu và thực hiện công tác nắm bắt dư luận xã hội

Có thể nói công tác nắm bắt dư luận xã hội đây là vấn đề đã được Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ khi mới thành lập đã coi việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý chí của nhân dân là một trong những công việc quan trọng hàng đầu nhằm đề ra các chủ trương, đường lối cách mạng phù hợp với lòng dân; từ đó đến nay có nhiều văn bản, nghị quyết của Đảng đã khẳng định điều này.

ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH

Đại hội Đảng bộ cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

     Trong 2 ngày 25 và 26/6/2015 Đảng bộ cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Đại hội có 32/33 đảng viên; đồng chí Đặng Văn Dước Ủy viên Ban Thường vụ-Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. 5 năm qua, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan đã nỗ lực phấn đấu đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ đề ra. Các Nghị quyết của Đảng được Đảng ủy cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động để chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Công tác tham mưu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn trước. Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng thường xuyên quan tâm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ. An ninh chính trị, trật tự an toàn trong cơ quan được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được củng cố kiện toàn kịp thời và phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo của Đảng ủy. Công tác xây dựng Đảng bộ được quan tâm triển khai nghiêm túc, hàng năm đều đạt “Trong sạch, vững mạnh” và “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở”. Hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội trong cơ quan tiếp tục được phát huy, có chuyển biến, tiến bộ. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm gắn với thực hiện Chỉ thgị 27, 30, 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) được triển khai thực hiện đạt kết quả. Đã khắc phục các khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay"… kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy; thảo luận, thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 và góp ý tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, thông qua Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020… 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIP