Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2019

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

Văn phòng Tỉnh ủy tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Chiều ngày 18/01/2019, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động và phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy.

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

   - Căn cứ Quyết định số 690-QĐ/TU, ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (bổ sung, điều chỉnh);

   - Căn cứ Quy định số 01-QĐi/TU ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý tổ chức, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

   - Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

   - Căn cứ Căn cứ Quyết định số 494-QĐ/TU, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 07/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018;

  - Căn cứ Quyết định số 1218-QĐ/TU ngày 25/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2018;

   - Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2018,

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Lấy ý kiến góp ý mô hình các hạng mục hầm, hào Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận

       Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý mô hình kỹ thuật các hạng mục hầm hào Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Tham dự có các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ và một số sở ngành liên quan. Đồng chí Huỳnh Thái Dương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIPAndroid APK