Hôm nay, ngày 1 tháng 11 năm 2014

TIN NỔI BẬT


HCm2
HCM 1

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tích cực tham gia công tác quản lý Nhà nước

Sau 02 năm triển khai thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu.

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

KẾT QUẢ THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Bình đẳng giới có vai trò hết sức to lớn không chỉ thể hiện trong đời sống gia đình mà cả trong đời sống xã hội. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm thực hiện mục tiêu bình đẳng giữa nữ và nam. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, đảm bảo bình đẳng giới là mục tiêu quan trọng nhằm tạo cơ hội cho phụ nữ khẳng định vị thế, khả năng đóng góp của mình trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Quý III/2014, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng

          Trong quý III/2014, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2014), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tích cực chủ động tổ chức thực hiện có kết quả chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đã tiến hành kiểm tra kiểm tra dấu hiệu vi phạm và kết luận đối với 06/07 đảng viên, trong đó có 03 trường hợp đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy xử lý kỷ luật theo thẩm quyền; 02 trường hợp kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư chi bộ, 01 trường hợp cảnh cáo; đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy La gi thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã La Gi nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2011-2013 bằng hình thức Cảnh cáo; đang tiếp tục kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên (thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh). Đã giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 02/02 trường hợp, giữ nguyên hình thức kỷ luật “khiển trách” và “khai trừ ra khỏi Đảng”. 

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP

Chi bộ Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Bình Thuận triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ

Thực hiện kế hoạch số 142-KH/ĐU ngày 22/9/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về tổ chức Đại hội đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Sáng ngày 30/10/2014, tại Văn phòng công ty, Chi bộ Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Bình Thuận tổ chức Hội Nghị quán triệt các Chỉ thị, Quy chế, Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIP  • http://binhthuancpv.org.vn/userfiles/file/test.asp/contactu.asp