Hôm nay, ngày 16 tháng 9 năm 2014

TIN NỔI BẬT


HCm2
HCM 1

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cho đến khi phải từ biệt thế giới này để đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê nin và các vị cách mạng đàn anh khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn dân, toàn đảng, cho toàn thể bộ đội và các cháu thanh niên, nhi đồng và cho muôn thế hệ mai sau lời di chúc thiêng liêng; trong đó có lời căn dặn thống thiết trước hết nói về Đảng. Người đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong đảng. 

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP

Xây dựng và thực hiện theo quy chế hoạt động, vấn đề đáng quan tâm hiện nay

Trong những năm gần đây Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành thay đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp. Theo đó, các tổ chức cơ sở đảng căn cứ loại hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng để xây dựng, bổ sung quy chế hoạt động phù hợp. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện theo quy chế là một trong những vấn đề đáng quan tâm nhất của cấp ủy, tổ chức đảng hiện nay. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIP