Hôm nay, ngày 30 tháng 7 năm 2016

TIN NỔI BẬT


Nguoi dai bieu nhan dan
HCM 1

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

Giải pháp nào để kinh tế biển Bình Thuận phát triển toàn diện

Bình Thuận cò bờ biển dài 192 km, có lãnh hải rộng 52.000 km2, có nhiều tiềm năng phong phú, đa dạng để phát triển kinh tế biển. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định: “Trong 05 năm tới, tập trung đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế biển cả về khai thác, chế biến, nuôi trồng, dịch vụ hậu cần nghề cá gắn liền với phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch, đi đôi với coi trọng phát triển công nghiệp ven biển nhằm khai thác tối đa lợi thế kinh tế biển”. Giải pháp nào để thực hiện?

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Kết quả tinh giản biên chế năm 2016 của tỉnh Bình Thuận

Năm 2016, toàn tỉnh có 102 cán bộ, công chức, viên chức các cấp được Bộ Nội vụ phê duyệt thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế của Chính phủ. Theo đó, có 84 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi và 18 người hưởng chính sách thôi việc ngay. Cụ thể như sau:

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY TỔNG KẾT 12 NĂM THỰC HIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẢNG THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 216/2004/TTLT-BTCQTTW-BTC NGÀY 29/3/2004 CỦA BAN TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ TRUNG ƯƠNG VÀ BỘ TÀI CHÍNH.

Xác định rõ vai trò quan trọng của tài chính đảng là một trong những điều kiện quan trọng trong hoạt động của đảng, giúp cho tổ chức đảng có điều kiện tổ chức các hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trong những năm qua, lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính đảng nên việc quản lý, sử dụng kinh phí được cấp đảm bảo các hoạt động thường xuyên của cơ quan, đúng chế độ, nguyên tắc và các quy định về quản lý tài chính hiện hành của Đảng và Nhà nước.

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Những thuận lợi và hạn chế của đội ngũ tập sự giảng viên trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị Bình Thuận

Nhằm xậy dựng đội ngũ giảng viên ngày càng vững mạnh (đủ về số lượng, cao về chất lượng) trong những năm gần đây, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường có nhiều chủ trương, biện pháp tuyển chọn, đào tạo, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò đội ngũ tập sự giảng viên. Đội ngũ tập sự giảng viên hiện tại của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận có 12 đồng chí trong đó 02 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 10 đồng chí có trình độ đại học.

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Lập thành tích chào mừng thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biệu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (02/10/2006-02/10/2016).

Ngày 27/7/2016, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cùng với các nhà tài trợ tổ chức Lễ bàn giao 04 căn nhà “Đại đoàn kết” tại Huyện Đức Linh - Bình Thuận.

ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH

Các Đoàn thể thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

 

Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc và thể hiện trách nhiệm, vai trò của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong khối trong tham gia phong trào toàn dân chăm sóc người có công, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần cùng các cấp, các ngành chung tay xoa dịu nỗi đau mà hậu quả chiến tranh để lại.

Chiều ngày 27/7/2016, Công đoàn viên chức tỉnh, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu Chiến binh khối các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016). Tham dự hoạt động có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và gần 70 đồng chí cán bộ, đoàn viên, hội viên. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIP