Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2015

TIN NỔI BẬT

 • TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP

         Về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 (dùng cho việc tuyên truyền và phổ biến trong nhân dân)

 • HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

         Bác Hồ đã nói: “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”

 • Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

  Bình Thuận: Một số kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

  Từ chiều ngày 12/10 đến trưa ngày 15/10/2015 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được long trọng tổ chức. Dự Đại hội có 349/349 đại biểu được triệu tập. Đại hội đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu sắc trong đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo cơ sở, tiền đề quan trọng cho việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.


Dự thảo luật hình sự (sửa đổi)
HCm2

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2015 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận

Nhằm triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm 2015 của cơ quan, Lãnh đạo Ban phối hợp cùng Chi ủy, Ban Chấp hành công đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức, đoàn viên công đoàn cơ quan nêu cao ý thức gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, tham gia vào việc xây dựng và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Trung ương giao. 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Tăng cường phối hợp tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tại tỉnh Bình Thuận

            Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền, giáo dục về đường lối quân sự, quốc phòng toàn dân của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền về pháp luật, luật biển; về vị trí, vai trò của biển, đảo; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong bảo vệ chủ quyền, duy trì, thực thi pháp luật trên biển, đảo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân, nhất là trong ngư dân tích cực phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Ủy ban kiểm tra trực thuộc và cơ sở tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao tháng 11/2015

          Tháng 11/2015, ủy ban kiểm tra các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã tham mưu cấp ủy ban hành Quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2015-2020; tham mưu Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và giới thiệu nội dung kiểm điểm sâu đối với tập thể, cá nhân; tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; đồng thời Báo cáo thống kê số liệu công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2015 theo đúng thời gian quy định.

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Sơ lược vài nét về đóng góp của Ăngghen trong việc sáng lập kinh tế học mác xít

Friedrich Engels (Phriđrich Ăngghen), sinh ngày 28 tháng 11 năm 1820 mất ngày 05 tháng 8 năm 1895, là nhà lí luận chính trị, một triết gia và nhà khoa học người Đức thế kỷ XIX. Ông cùng với Karl Marx là đồng tác giả của bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848). Engels cũng biên tập và xuất bản quyển II và quyển III của bộ Tư bản sau khi Karl Marx mất. 
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIP