Hôm nay, ngày 18 tháng 11 năm 2017

TIN NỔI BẬT


Center Banner - Chuc mung nam moi
Moi thi tim hieu Nghi quyet Dai hoi XII

VĂN PHÒNG TỈNH UỶ

Thường trực Tỉnh ủy thăm và làm việc với xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong

Ngày 14/11/2017, đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã thăm và làm việc với xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong.

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Kết quả thực hiện chính sách, tham quan nghỉ dưỡng năm 2017 cho đối tượng theo quy định tại Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Chính sách tham quan, nghỉ dưỡng cho các đối tượng theo quy định tại Quyết định 42/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán bộ từ trần và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận. Trong năm 2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu, tổ chức 08 đoàn tham quan cho 338 cán bộ chính sách. Cụ thể:

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

       Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ban Tuyên gíao Tỉnh ủy được cấp ủy chi bộ và lãnh đạo Ban quan tâm chỉ đạo, nhất là việc đầu tư mua sắm, sửa chữa nâng cấp và cử hầu hết cán bộ công chức tham gia tập huấn CNTT theo kế hoạch của Văn phòng Tỉnh ủy và khuyến khích việc ứng dụng CNTT của cán bộ công chức trong Ban nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. 

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII) QUA CÔNG TÁC GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 30/10/2016, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện đạt được một số kết quả bước đầu.  

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối thăm và chúc mừng các trường học có tổ chức đảng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ vĩ đại: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, “ Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt học tốt” và thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI): “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”... đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phùng Hữu Cư – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, vào sáng ngày 17/11/2017 tại 02 trường Đại học Phan Thiết và Trường THPT-THCS Lê Lợi nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017).
  
ĐỌC NHIỀU NHẤT
VĂN BẢN MỚI NHẤT

 

VIDEO CLIPAndroid APK